samorzad-3

SU 2 

Przewodnicząca:

 

Marta Kania

 

Z-ca przewodniczącej:

 

Filip Stępczyński

                   

 

samorzad-1

samorzad-2