Logo Szkoły   Pieczątka Aktualne

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Szkoły Podstawowej Nr 36 w Sosnowcu

 

 Imię i nazwisko, stopień awansu zawodowego

 

Przedmiot nauczany w roku szkolnym 2017/2018

 

 mgr Joanna Sajdak

nauczyciel dyplomowany

 Dyrektor Szkoły, edukacja dla bezpieczeństwa,

 edukacja wczesnoszkolna

 mgr Edyta Gronowska

nauczyciel dyplomowany

 Wicedyrektor Szkoły, wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Niemotko

nauczyciel dyplomowany

 matematyka

 mgr Tatiana Ples

nauczyciel dyplomowany

 matematyka, informatyka

 mgr Marta Szostak

nauczyciel mianowany

matematyka, fizyka 

 mgr Iwona Łanoszka

nauczyciel dyplomowany

 język polski

 mgr Katarzyna Paradowska - Pilarek

nauczyciel dyplomowany

 język polski, historia

 mgr Anna Dybała 

nauczyciel dyplomowany

 język polski

 mgr Joanna Paluszkiewicz

nauczyciel mianowany

 język angielski

 mgr Anna Baran

nauczyciel dyplomowany

 język rosyjski, język polski, nauczyciel świetlicy

 mgr Dorota Nowak - Habinka

nauczyciel dyplomowany

 język rosyjski

 mgr Aneta Kułak

nauczyciel mianowany

 język angielski

 mgr Patrycjusz Pajączkowski

nauczyciel dyplomowany

 wychowanie fizyczne

 mgr Agnieszka Stawiarz

nauczyciel dyplomowany

 wychowanie fizyczne

mgr Norbert Gola

nauczyciel dyplomowany

 technika, informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Renata Stoisz

nauczyciel dyplomowany

 biologia, przyroda

mgr Anna Purchla

nauczyciel

 chemia

mgr Bartłomiej Ślefarski

nauczyciel

 muzyka, zajęcia artystyczne

mgr Izabela Fisienia

nauczyciel dyplomowany

 geografia, opiekun biblioteki

mgr Ewa Dymowska

nauczyciel dyplomowany

 historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Iwona Kmiecik

nauczyciel dyplomowany

 plastyka, doradztwo zawodowe

mgr Anna Paździor

nauczyciel dyplomowany

 religia

ks. Zenon Ptak

nauczyciel 

 religia

mgr Marta Pergoł

nauczyciel

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Madejska - Rapacz

nauczyciel dyplomowany

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Katarzyńska - Gondzik

nauczyciel dyplomowany

 nauczyciel świetlicy

mgr Dagmara Żukowska

nauczyciel dyplomowany

 edukacja wczesnoszkolna 

mgr Justyna Szatan

nauczyciel dyplomowany

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Windys

nauczyciel dyplomowany

 edukacja wczesnoszkolna

mgr Grażyna Śmiglewicz

nauczyciel dyplomowany

 edukacja wczesnoszkolna