pedagog11

PEDAGOG SZKOLNY  

mgr Katarzyna Nabrdalik

                                       opiekuje się klasami:  1a, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b                                                                                                    
PONIEDZIAŁEK
 
godz. 8.45 - 10.35
WTOREK

 godz. 8.00 – 9.40   i  10.45 –12.30  

ŚRODA
 8.00-8.45   i  10.35 - 13.30  i  14.35 - 15.25
CZWARTEK
 godz.  8.00 – 9.50   i  11.40 - 13.30 
PIĄTEK 9.50 – 11.35  i  12.40 - 13.30

Informacja dla Rodziców:

  • Pedagog prowadzi zajęcia z uczniami - w klasach oraz w innej sali. Dlatego proponuję korzystać z czasu przeznaczonego na konsultacje.
  • Po zebraniach z rodzicami (terminy określone harmonogramem) także odbywają się konsultacje.
  • Istnieje możliwość ustalenia innego terminu indywidualnych konsultacji.
  • W niektóre dni pedagog może być nieobecny z powodu wyjazdu służbowego.

Dodatkowe konsultacje dla Rodziców :  środa  9.50 – 10.35, czwartek  9.50 – 10.35

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu