poczatekroku201718

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

04.09.2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

12.09.2017

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

 04.10.2017

 ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 24.10.2017

 ZEBRANIA I KONSULTACJE

 21.11 2017

 KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI 1630- 1830

19.12.2017

 ZEBRANIA I KONSULTACJE (informacje o ocenach niedostatecznych na I semestr)

 23.12.2017 - 01.01.2018

 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

29.01.2018 - 11.02.2018

 FERIE ZIMOWE

 29.03.2018 - 03.04.2018

 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 18,19,10.04.2018

 EGZMINY GIMNAZJALNE

 30.04.2018

 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

02.05.2018

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

04.05.2018

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 08.05.2018

 ZEBRANIA I KONSULTACJE (informacje o ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego)
01.06.2018

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 08.06.2018

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIANIA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH

 11.06.2018

 KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA
 18.06.2017

 KONFERENCJA PLENARNA

 22.06.2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO