logo copy

   Programu „Trzymaj formę”- to  Ogólnopolski Program Edukacyjny propagujący zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Działania podejmowane przez szkołę:

  • prezentacja programu – podczas  spotkań  z rodzicami, skierowanie listu do rodziców, publikacji informacji o programie na stronie szkoły, gazetkach, plakatach, akcjach szkolnych
  • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość – wykonanie posterów i plakatów
  • dystrybucja broszur programowych skierowanych do rodziców i uczniów
  • organizowanie zawodów, turniejów sportowych
  • organizowanie DNI OWOCOWYCH – np. festiwal jabłka, dzień marchewkowy, cytrusowy, czekoladowy – angażowanie rodziców w pomoc  przy przygotowywaniu wraz z dziećmi różnorodnych sałatek ,deserów, ciasteczek, babeczek , soków, napojów, degustacji, kanapek itp.
  • Wycieczek klasowych
  • Organizowanie DNIA SPORTU połączonego z podsumowaniem programu TRZYMAJ FORMĘ
  • Zorganizowanie spotkania dla uczniów z dietetykiem z Centrum Dietetycznego NATURHOUS w Sosnowcu
  • Inne

plakat Talerz Zdrowia

 
LOGO Projekt z ZUS
 
   "Projekt z ZUS" odbywać się będzie dla  uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Ma pokazać uczniom dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek. 
   „Projekt z ZUS” ma zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczania się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu jest systematyczne budowanie świadomości młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.


z15279484Q

    Uczniowie naszej szkoły od kilku lat uczestniczą w programie organizoanym przez kino Helios. Sieć kin tak zachęca do udziału w swoim projekcie:

 "Kino na Temat to cykl spotkań filmowych, które poruszają problemy istotne dla młodzieży w okresie dorastania oraz rozpoczynających dorosłe życie. Starannie dobrany repertuar i interesujące tematy spotkań stanowią podstawę do emocjonującej dyskusji – to jak się ona zakończy jest w Waszych rękach.Projekt skierowany jest do młodzieży z najstarszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.Każde spotkanie tematyczne składa się z projekcji filmu oraz debaty z udziałem zaproszonych gości: dziennikarzy i ekspertów w danej dziedzinie. Ważnym elementem spotkania jest głosowanie młodzieży na kluczowe pytanie postawione w dyskusji." 

"TO JUŻ WIEM"

  W roku szk. 2017/18  wszystkie klasy I - III przystąpiły do kolejnej już edycji ogólnopolskiego programu Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego LEPSZA SZKOŁA. W ramach programu dla klas młodszych "TO JUŻ WIEM" mamy logo LSmożliwość systematycznie dokonywać obiektywnej oceny postępów uczniów. Diagnozowanie odbywa się na początku  roku szkolnego oraz po realizacji poszczególnych partii materiału. Po każdym badaniu nauczyciel ma możliwość porównania wyników pojedynczych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.Pozwala to nauczycielom określić czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne ,czy też wysoko ponad średnią oraz wskazać, które partie materiału i typy zadań sprawiają trudności i wymagają utrwalenia.Opracowane wyniki to gotowy materiał do prezentacji na wywiadówkach oraz radach pedagogicznych. Na zakończenie roku za systematyczny udział w badaniach klasa i szkoła otrzymują stosowny CERTYFIKAT. Obecne klasy III B i III C posiadają już takie certyfikaty, ponieważ brały udział w tym programie już w  ubiegłym roku szkolnym.

 

MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA

PROJEKT FINANSOWANY Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

  Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski.

Mamy kota na punkcie mleka 02

Dzięki ciekawej formie komunikacji przedstawione są korzyści z wprowadzenia do codziennej diety mleka i jego przetworów. Pozwala na odkrycie mleka i jego przetworów na nowo. Poprzez trzy konkursy, które są prowadzone  wśród najmłodszych uczestników programu pokazano  im jak ważna jest zbilansowana dieta a co najważniejsze, że mleko jest super pomysłem na zabawę.

mgr Dagmara Żukowska

mgr Justyna Szatan