Ważna informacja dla ósmoklasistów.

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice

       Informuję, że dnia 31 lipca 2020 r. w godzinach 9:00 - 14:30 w sekretariacie szkoły będą wydane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli Szkołę Podstawową. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Podstawa prawna § 5. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019, poz. 1700, ze zm.).

Z poważaniem
Dyrektor szkoły Joanna Sajdak

Wytyczne GIS, MZ i MEN

dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi dot. organizacji pracy szkół. 

Kliknij aby poznać wytyczne

Próbny egzamin klas ósmych

                W dniach 30. 03, 31.03, 1.04 zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną próbny egzamin dla klas ósmych.  Wszelkich informacji udzielą wychowawcy klas ósmych. 

Informacja dotycząca organizacji kształcenia

Szanowni Państwo,

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania związanego z zagrożeniem epidemicznym nasza szkoła będzie realizowała swoje zadania poprzez pracę na odległość.

Ustaliliśmy plan nauki zdalnej, dostosowany do wieku uczniów. Wszystkie informacje zostaną przesłane do Państwa przez dziennik elektroniczny. Nauka prowadzona będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Na stronie wydawnictwa Nowa Era i Migra dostępne są wersje elektroniczne podręczników. Do końca roku szkolnego można z nich korzystać bezpłatnie na platformie: https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/ i www.dlaucznia.migra.pl

Nauczyciele ograniczą treści podstawy programowej i wezmą pod uwagę możliwości techniczne sprzętu rodziców, uczniów i ewentualne ograniczenia korzystania z Internetu. Przez dziennik elektroniczny, zgodnie z planem nauki zdalnej, będą wysyłali materiały dla uczniów na każdy dzień. Prosimy, aby na bieżąco się z nimi zapoznawali. Nauczyciele sprawdzą wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły i PZO.

Na bieżąco, poprzez dziennik elektroniczny będziecie Państwo informowani o postępach w nauce i uzyskanych przez nich ocenach.

Informacje zwrotne od uczniów będzie można odsyłać na podane przez nauczycieli adresy e-mailowe lub na dziennik elektroniczny. Uwzględniając różne możliwości techniczne uczniów, dopuszcza się wysyłanie prac na portale społecznościowe.

Każdy uczeń i rodzic poprzez dziennik elektroniczny będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielami. Tak jak do tej pory, będziecie Państwo mogli również kontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory internetowe.

Życzę dużo zdrowia 

Dyrektor Szkoły

Joanna Sajdak

Ważna informacja dotycząca pracy szkoły

729x308

       Szanowni Państwo, przygotowujemy się do nauczania zdalnego, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rozpocznie się od 25 marca.  Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.
 
        Wspólnie z nauczycielami ustalimy tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas. Proszę się nie martwić, weźmiemy pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Postaramy się ich nie przeciążać i zadbać o to, by nie spędzali zbyt dużo czasu przed komputerem.
 
        Nauka na odległość nie będzie się różniła od tej, którą prowadziliśmy w ostatnich dniach. Nauczyciele przygotowywali uczniom zadania do samodzielnej pracy w domu, z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez MEN. Staraliśmy się dostosować je do możliwości dzieci w różnym wieku. Zadania miały na celu pogłębianie i utrwalanie zdobytej już wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. Od 25 marca   prace będą podlegały ocenie, a nauczyciele sprawdzą postępy uczniów w nauce.
W realizacji podstawy programowej weźmiemy pod uwagę Państwa możliwości techniczne i ewentualne ograniczenia korzystania z Internetu.
 
        Zadbajcie Państwo o to, aby dzieci racjonalnie i mądrze wykorzystywały Internet.
 
W najbliższych dniach otrzymacie Państwo szczegółowe informacje, w tym te dotyczące form kontaktu i konsultacji z nauczycielami.
 
Dziękujemy za zrozumienie, za współpracę i prosimy Państwa o zachowanie bezpieczeństwa.
 
dyrektor szkoły Joanna Sajdak